Make your own free website on Tripod.com

Laman ini adalah untuk perkongsian sesama Pegawai Syariah se Malaysia, mengandungi e-book islam untuk tujuan rujukan semata-mata tiada boleh diperdagangkan oleh mana-mana pihak.

Tuan-tuan boleh download bahan-bahan ini dan baca menggunakan program Acrobat Reader yang boleh didapati dengan percuma dilaman www.adobe.com . Biasanya PC e-syariah mesti ada software ini, kalau tak ada,  sila dapatkan bantuan Executif ICT masing-masing untuk dipasang di Komputer tuan-tuan.

[kandungan bahan-bahan ini tidak menunjukkan pendirian PPSM, tuan-tuan boleh menilai kesahihan bahan-bahan ini bersama]

 

Bahan Umum

1. Tafsir Fi ZilaalilQuran

2. Dialod Islam & krstean (Indonesia)*

3. Kertas Kerja Seminar Islam, Past & Present - UKM Disember,2004 (Malay/English)

4. Kertas Kerja Seminar Islam, Past & Present - UKM Disember,2004 (Arabic)

5. Himpunan Bahan Dakwah (Indonesia)*

6. Petunjuk Sepanjang Jalan

7. 100 Hadis Palsu

8. Hadis 40

9. Tuntutan Taharah dan Solat

10. Apa Erti Anda Beragama Islam

11. Proses Revolusi Islam

12. Konspirasi Musuh Terhadap Islam

13. Rintangan Pejuangan Pendakwah

14. Darah Wanita

* Fail ini lebih baik di download di harddisk dan baca dari PC,

Enakmen Undang-undang Syariah Selangor 2003

1. Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam (Negeri Selangor) No. 1/2003

2. Enakmen Keluarga Islam (Nereri Selangor) No. 2/2003

3. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) No.3/2003

4. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) No. 4/2003

5. Enakmen Keterangan Syariah (Negeri Selangor) No. 5/2003

6. Enakmen Wakaf Negeri Selangor

7. Enakmen Wasiat Negeri Selangor

8. Peraturan-Peraturan Fi Faraid